Om uw aangifteformulier in behandeling te nemen, dient u binnen 2 weken na de datum van de diefstal of schade het volgende te doen :

1. Het bovenstaande aangifteformulier volledig invullen, inclusief het melden van de beschikbare bijlagen;
2. Print en/of bewaar vervolgens het ingevulde aangifteformulier, voordat u op 'Formulier verzenden' drukt;
3. Bevestig of vul de ontbrekende 'verplichte' velden alsnog in;

Wij kunnen uw claim pas accepteren als we uiterlijk binnen 1 maand na de datum van de diefstal of schade alle bescheiden volledig en in goede staat hebben ontvangen.

Europees Aangifteformulier

Gegevens lease maatschappij
Gegevens melder
Opmerkingen
:
Bijlagen
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml rar zip.